வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகள்

மேல் மாகாண சபையில் சேவையாற்றுவோரின் அறிவு, திறமை மற்றும் மனப்பாங்கினை விருத்தி செய்வதற்காகவும் ஏனைய நாடுகள் பற்றிய அனுபவம் மற்றும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவினால் வருடாந்தம் வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. இதற்கு மேலதிகமாக, வெளி வள திணைக்களம், அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள், பல்கலைக் கழகங்கள் போன் வெளிப் பிரிவுகள் மூலம் ஒழுங்கு செய்யப்படும் வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகளை கூட்டிணைப்பதிலும் ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு அக்கறை கொண்டுள்ளது. மேல் மாகாணத்தில் கிட்டத்தட்ட 200 அலுவலர்கள் வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்வதுடன் இக்கொள்திறன் விருத்தி வாய்ப்பைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக 30,000,000 ரூபாவிற்குமதிகமான நிதி வருடாந்தம் செலவிடப்படுகிறது.

NoDescriptionDownload
01Foreign Training ApplicationDownload

Latest Foreign Training Programs

இல.
விபரம்
தரவிறக்கம்
381MOFCOM Scholarship Programme in China – 2024Download
380JICA Knowledge Co-Creation Program: Hospital Management (A) (Online and in Japan)Download
379JICA Knowledge Co-Creation Program – Local Industry Promotion by Cluster Approach (A)Download
378Seminar on Food Security and Reduction of Post-Production Loss for Belt and Road Countries under Global Development InitiativeDownload
377Seminar on Green Economy and Environmental Protection for Developing CountriesDownload
376KOICA Master’s Fellowship Programme to Sri Lanka Nomination Request (02nd Phase) – 2024Download
375Introductory Course for Biologics Development and Manufacturing – 2024Download
374Australian Awards Scholarships (AAS) – Intake for Academic Year 2025Download
373Annual International Training Courses (AITC) – 2024Download
372Master’s Degree Programme in Infrastructure Management (IMP) at Yokohama National University (YNU)Download
3712025 Dr. Lee Jong-Wook Fellowship ProgramDownload
370KOICA Master’s Fellowship Programme to Sri Lanka – Nomination RequestDownload
369JICA Long Term Training (Master’s Programme) on “Creating Leaders for Clean Cities”Download
368ITEC: Capacity Building Programme for the Public Service Professionals of Sri LankaDownload
367Master of Urban Administration and Planning – University of Seoul, KoreaDownload
366Program in Economic and Public Policy (PEPP) – 2024-2026 – University of Tsukuba – JapanDownload
365Training Slots under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme for the Year 2024 in India & Online (Short Term) – 2024-01-12Download
364Policy Research Institute (PRI) Visiting Scholar Program 2024Download